Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Megválaszolt adatigénylések

2019.09.13. Lakásbérbeadások

lakásbérbeadások adatigénylés válasz 2019.09.13.

2019.08.30. Info-Garden Parkfenntartó és Parképítő Kft.-vel kötött szerződések:

Fakataszter keretszerződés 2015

Szerzodesmodositas fakataszter

2019.08.29. Környezetvédelmi programok pénzügyi beszámolói:

Beszámoló a 2015. évi környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról

Beszámoló a 2016. évi környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról

Beszámoló a 2017. évi környezetvédelmi tevékenységről

Környezetvédelmi alap kiadások – költségvetés 2017

Környezetvédelmi alap kiadások költségvetés 2018

Beszámoló a Guckler-program végrehajtásáról

Tisztelt ***!
(az adatigénylő nem járult hozzá a személyes adatai közzétételével járó nyilvános válaszhoz)

Azon ingatlanok címe és helyrajzi száma amely, 2017. 01. 01 után az Önkormányzat tulajdonában volt és bérbe adta vagy eladta azt:

Ingatlan címe Vételár (Ft.)
Viador u.7. 9 100 000
Pacsirtamező u.28. 9 300 000
Pacsirtamező u. 32. 7 090 000
Föld u. 50/A. 5 100 000
Szindbád u.1. 16 130 140
Pablo Neruda u.9. 12 643 640
Margitliget u.3.. 11 732 780
Zápor u.13/A. 13 095 460
Pacsirtamező u. 20 694 700
Budakalász u.1. 3 800 000
Hollós Korvin Lajos u. 4. 15 093 500
Madzsar J.u.43. 14 625 340
Galagonya u. 4. 11 983 580
Búza u.10. 16 263 900
Kabar u. 3. 10 615 020
Szentendrei út 14. 17 310 800
Kabar u. 9. 16 742 700
Kaszásdűlő u. 5. 12 932 700
Szindbád u.1. 10 871 700
Kabar u. 3. 10 615 020
Királyok útja 192. 12 127 980
Kaszásdűlő u. 5. 12 932 700
Víziorgona u. 14 759 100
Hollós Korvin Lajos u.6. 15 820 820
Berend u.24. 13 124 340
Juhász Gyula u.7. 17 150 060
Szentendrei út 13. 11 586 100
Szilke u.8. 15 695 420
Szindbád u.2. 16 305 700
Ágoston u.18.. 14 926 300
Bálint György u. 19. 14 382 900
Bogdáni út 12/B. 16 263 902
Margitliget u.3. 15 787 380
Tímár u.38. 14 031 780
Füst Milán u. 3. 16 054 900
Pablo Neruda u. 6. 20 527 500

Bérleti díjak lakásonként 2017-től

———————————————————————————————————————

Tisztelt ***!
(az adatigénylő nem járult hozzá a személyes adatai közzétételével járó nyilvános válaszhoz)

1. A 1031 Budapest, Vízimolnár utca 1. szám alatt található parkoló területén minden csütörtökön reggel 7 órától délután 3 óráig piac működik. Kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni, a piac működéséből 2019. január 1. és 2019. március 31. között milyen bevételre tett szert az önkormányzat, és ez milyen jogcímen folyt be, továbbá szíveskedjenek megküldeni a parkoló piac céljából történő hasznosításáról szóló szerződést.

A 1031 Budapest, Vízimolnár utca 1. szám alatt található parkoló területén minden csütörtökön reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig nyitvatartó piac működéséből – 2019. január 1. és 2019. március 31. között – összesen 116.600,- Ft bevétel származott. E bevétel jogcíme: az árusítók által megfizetett bérleti díj /helypénz/. A helypénzekből befolyt összeg a piac üzemeltetési költségeit fedezi (a piacfelügyelő bére és a mobil WC bérleti díja.)

A szóban forgó területnek a fenti időpontokban piacként történő üzemeltetésére nem szerződéses jogviszony keretében, hanem a Budapest-Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által kiadott, VIII/201/4/2018. sz., jelen levelünkhöz csatolt határozata alapján kerül sor

2. Ugyanezen 1031 Budapest, Vízimolnár utca 1. szám alatt található parkoló területére a piac idején tilos a behajtás, a piac idején ott parkoló autókra kerékbilincset szerelnek és feljelentést tesznek a járművezető ellen. Kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni, 2019. január 1. és 2019. március 31. között milyen bevételre tett szert a Közterület-felügyelet a kerékbilincs felhelyezéséből, továbbá milyen összegben került sor bírság kiszabására a szabálytalan parkolás miatt.

január 1. és 2019. március 31. között az adott területen:

 • 7db bírság (30 000,-Ft/db)
 • 2db feljelentés és
 • 3db kerékbilincselés (melynek leszerelési költsége az üzembentartót terheli a Közterület-felügyelet felé; 11 500,-Ft/db)

került kiszabásra.

2019. április 17. “közterületi órák”

Tisztelt *** Úr!

Az Önkormányzat megbízásából a Hesse Trade Kft. (1044 Budapest, Óranda utca 4.) üzemelteti az alábbi 5 db órát a III. kerületben:

 •     Szentlélek tér busz végállomás
 •     Nagyszombat u. – Bécsi út kereszteződés
 •     Flórián üzletközpont – Vörösvári út felől
 •     Pók u. ltp. – Római tér
 •     Békásmegyeri közösségi ház

2019. április 11. “Éves parkolási engedélyek”

parkolási engedélyek adatigénylésre válasz_várakozási hozzájárulás_parkolási kedvezmény

2019. április 03. “Önkormányzati ingatlanállomány”

Bérlakásállomány 2019

2018. február 27. “Önkormányzati adóalapok”

https://kimittud.atlatszo.hu/request/onkormanyzati_adoalapok#incoming-15476

2018. február 27.  “A Szent Margit Rendelőintézet és az OEP közti szerződés”

https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_szent_margit_rendelointezet_es#incoming-15475

2018. február 27. “Adatkérés a III. kerületi önkormányzat tevékenységeiről”

Funkció Indikátor 2012 2013 2014 2015 2016
Útépítés Épített utak hossza (km) 0,658 0,382 1,632 1,35 0,704
Útépítés Felújított utak hossza (km) 0 1,807 3,582 4,25 0,722
Közművelődési intézmények Működtetett közművelődési formák száma 4 4 4 5 5
Közművelődési intézmények Látogatottság (fő) 750436 839664 844602 508379 643332
Bölcsődei ellátás Ellátást igénylők száma (fő) 1473  1422  1485  1494  1495
Óvoda Óvodai intézményi étkeztetést igénybe vevők száma (fő)  XXXX  XXXX  XXXX 3220 3097
Iskola Iskolai intézményi étkeztetést igénybe vevők száma (fő)  XXXX  XXXX  XXXX 5465 5340

2018. február 26. “Jelentés az önkormányzat lakásgazdálkodásáról”

https://kimittud.atlatszo.hu/request/jelentes_az_onkormanyzat_lakasga#incoming-15465

2018. február 22. “önkormányzati bérlakások a kerületben”

“Tisztelt ***!

2018. Február 8-án, közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésére válaszul közlöm az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztály által nyújtott adatszolgáltatást: 

1-3) Bérlő vagy jogcím nélküli lakáshasználó által lakott bérleményekre vonatkoztatott adatok 2018. január 31. időállapot szerint:[1]

Komfortfokozat Szociális alapon bérbe adott lakások Költségelven bérbe adott lakások Piaci alapon bérbe adott lakások Összesen
Db Db

 

Db

 

Db

 

Összkomfortos 458 1.215 192 1.865
Komfortos 122 364 61 547
Félkomfortos 16 83 10 109
Komfort nélküli 29 105 17 151
Szükséglakás 6 0 0 6
Összesen 631 1.767 280 2.678

Összesen 70 darab üres lakás van, amely még nem került kiutalásra.

Ebből:

 • 31 darab pályáztatás során kerül hasznosításra
 • 12 lakás tekintetében bérlőkijelölésre jogosult hatóság bérlőkijelölési határozatára várunk
 • 27 lakás olyan bérlőknek és jogcím nélküli lakáshasználóknak fenntartott lakások, akik már rendelkeznek jogosultsággal egy másik önkormányzati bérlakás bérbevételére a 9/2015. (II.16.) számú önkormányzati rendelet alapján, továbbá olyan személyeknek, akiknek a Lakástörvény szerint a bérbeadói felmondás során kötelesek vagyunk lakást felajánlani

A 70 lakáson felül 37 darab, eddig lakásként hasznosított bérlemény áll üresen, amelyek azonban egészségre ártalmasak, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok és nagy többségben maguk a bérlők vagy jogcím nélküli lakáshasználók kérték e bérlemények helyett másik önkormányzati bérlakást.

A lakásokat a Vagyonkezelő nem különbözteti meg kifejezetten az alapján, hogy az adottan szociális bérlakás és kizárólag szociális alapon lehet bérelni. Minden lakás önkormányzati bérlakás, amelyet a 9/2015. (II.16.) számú önkormányzati rendelet keretei között lehet hasznosítani, bérbe adni és lakbért megállapítani. A megkülönböztetés kizárólag az alapján működik, hogy az adott személy a jövedelmi és vagyoni helyzete alapján milyen lakbér kategóriába került besorolásra a következő éves lakbér felülvizsgálatig.

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. nem tart fenn adatbázist, azaz önkormányzati bérlakást kérelmezőkről nyilvántartást. Kizárólag olyan személyekről vezetjük a nyilvántartást, akik már rendelkeznek jogosultsággal és nem önkormányzati bérlakásban laknak. Ilyen jogosultsággal összesen 1 személy (család) rendelkezik.

4) Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásának feltételeit a – többször módosított – 9/2015 (II.16.) számú rendeletében (a továbbiakban: Vbr.) szabályozza.

A Vbr. 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy az évente megüresedő és bérbeadás útján újrahasznosítható lakások 70 %-át kizárólag pályázati úton lehet bérbe adni. A (3) bekezdés alapján az önkormányzat lakásfenntartási költségeinek mérséklése érdekében a pályázatra kiírt lakások minimum 50 %-át felújítási, illetve helyreállítási kötelezettséggel terhelten lehet meghirdetni és bérbe adni.

2017-ben öt alkalommal írt ki önkormányzatunk lakáspályázatot – ebből 3 költségelven, felújítási kötelezettséggel, 2 szociális alapon került meghirdetésre. A felhívásokra több, mint 800 fő jelentkezett, az elbírált pályázatokon 61 család nyert lakhatási lehetőséget.

Tekintettel az önkormányzat tulajdonában üresen álló bérbe adható lakások számára, az önkormányzatnak csak évente néhány alkalommal áll módjában a pályázaton kívüli lakás bérbeadására.

A Vbr. 31. § (1) bekezdése szerint szociálpolitikai szempontok alapján történő bérbeadásra

 1. krízishelyzet esetén kerülhet sor.

Fentiek alapján önkormányzatunk nem vezet listát az önkormányzattól lakást bérelni kívánó személyekről. Krízishelyzet esetén a kérelmező lakhatását néhány héten belül biztosítja az alábbi rendelkezésnek megfelelően:

A Vbr. 32. §-a alapján krízishelyzetben lévő személyek, családok részére pályázaton kívül történő bérbeadásról  – a 113. §-ban foglalt adatvédelmi előírások betartásával – a Főosztály döntés előkészítése, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ javaslata és a polgármester előterjesztése alapján – a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság dönt. A Vbr. 47.§ (3) bekezdése szerint a kérelmező jövedelmi helyzetének figyelembe vételével szociális alapon, költségelven vagy piaci alapon kell megállapítani az önkormányzati lakás lakbérét a 31.§ a) pontja alapján történő bérbeadás esetén.

Az a kérdés, hogy „a kérelmezők közül hányan kérelmezik elhelyezésüket szociális bérlakásban” nem értelmezhető, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nem szociális bérlakásai, hanem bérleményei vannak, amelyeket a rendeletnek megfelelő jogcímeken ad bérbe, az pedig, hogy a bérbeadást követően milyen fizetési kötelezettsége áll fenn a bérlőnek, az részben a bérbeadás jogcímétől (pl. költségelvű pályázat), másrészt pedig a bérlő jövedelmi- és vagyoni helyzetétől függ.

[1] A kimutatás nem tartalmazza a nyugdíjasházi lakások statisztikáját.”

2012. június 21. “Óbuda TV”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/obuda-tv#incoming-140

2012. augusztus 14. “Sajtótermék Vásárlás 2008-2012.”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/sajtotermek-vasarlas-2008-2012_2_3#outgoing-288

2013. január 28. “Médiaköltések”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/mediakoltesek-2006-2012_2_3#outgoing-1201

2103. január 31. “Parkolási bírságok”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/parkolasi-birsagok#incoming-1395

2013. március 1. “Szociális Bérlakások és egyéb önkormányzati ingatlanok”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/szocialis-berlakasok-es-egyeb-on_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20#incoming-1646

2013. március 13. “Lakossági fórumok”

Tisztelt *** Úr!

A lakossági fórumok tárgyában kelt közérdekű adat megismerésére irányuló kérése a Budapest Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló Római parti mobilgáttal kapcsolatos lakossági fórumokra vonatkozik, ezért az önkormányzati feladatellátásból fakadóan Budapest Főváros Önkormányzat Városfejlesztési Főpolgármester-helyettesi Irodája illetékes annak megválaszolására.

Az árvízvédelem a Fővárosi Önkormányzat kompetenciája, ezért kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a továbbiakban ne Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felé jelezze.

Tájékoztatom továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 31. § (1) bekezdése alapján az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét, melyet kérésének megfelelően postai úton is megküldök Önnek.

Egyben tájékoztatom, hogy kérését továbbítottuk Budapest Főváros Önkormányzat Városfejlesztési Főpolgármester-helyettesi Irodájához.

Üdvözlettel

2013. március 18. “Külföldi ingatlan”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/kulfoldi-ingatlan_2_3#outgoing-1542

2013. április 12. “Közterület átnevezések”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/kozterulet-atnevezesek-es-azok-k#outgoing-1798

2013. április 15. “Beatrice koncert”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/beatrice-koncert#incoming-1986

2013. május 3. “Fitnesz parkok bekerülési költsége”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/felnott-fitneszparkok#incoming-2133

2013. május 3. “Panelfelújítási projektek 2003-2013.”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/panel#incoming-2134

2013. június 3. “Közterületen található reklámtáblák, plakátok, hirdetőoszlopok bérleti díja”

Tisztelt *** Úr!

2013. május 31-én a tárggyal kapcsolatban feltett kérdéseire az alábbi választ adom:

Képviselőtestületünk 2006. március 29-i ülésén döntött a kerületi reklámkoncepció elfogadásáról, és azzal egyidőben egy 10 éves időtartamra szóló rendszergazdai szerződés megkötéséről.
A Köztéri hirdetmények, reklámok áttekinthető, rendszerezett kezelése, illetve a közterületi hirdetmények utáni díjfizetésre vonatkozó szabályozás érvényesítése, a köztéri reklámok ellenőrzése érdekében egy, a feladat ellátására alkalmas szakcég megbízása volt a cél. A ellátandó feladat sajátosságaira tekintettel koncessziós szerződést kötöttünk.

A rendszergazda kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárás alapján került sor. Több pályázó is érdeklődött az eljárás iránt, de végül csak egy ajánlat érkezett, közös ajánlat a MAHIR Citypostertől és a Pro Aurum Vagyonkezelő Zrt-től.
A benyújtott ajánlat érvényes volt, a szerződést megkötöttük 2007. június 14-től 2016. december 31-ig terjedő időtartamra. A közös ajánlattevők – mint azt ajánlatukban nyertességük esetére jelezték – a feladat ellátására “BudaMédia Reklámszervező” néven Kft-t hoztak létre.

A koncessziós díj 2007-ben a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban a szerződés időtartamának első évére megajánlott 25 millió Ft + ÁFA összeg időarányos része, 2008-ban 25 millió Ft + ÁFA. A 2009-től fizetendő díj összege mindené évben emelkedik a KSH által közölt, előző évi infláció mértékével.”

Budapest, 2013. június 3.

2013. július 19. “A polgármesteri hivatalban vezető munkakört betöltő közszolgálati tisztviselők 2012. évi javadalmazása”

vezető tisztviselők illetménye 2013

2013. augusztus 30. “Jutalmak 2013.”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/jutalmak-2013_2_3_4#incoming-2757

2013. szeptember 4. “Pártrendezvények közterület használata”

közterület használat

2013. szeptember 5. “Szent Margit Rendelőintézet Csobánka téri MR szolgáltatási szerződése”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/szent-margit-rendelointezet-csob#outgoing-2572

2103. október 18. “Csónakház étterem”

Tisztelt ***,

2013.10.03-án kelt „közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap” című megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom.

 1. A Csónakház étterem nincs önkormányzati tulajdonban.
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

A fentek alapján Csónakház Étteremre vonatkozó kérdések nem minősülnek közérdekű adatnak, ezért a 2-7 kérdéseket illetőn kérem, tájékozódjon az étterem honlapján: http://www.csonakhaz.hu/

8/a. A Keve utcai általános iskola tornatermének Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által engedélyezett befogadóképessége 50 fő

8/b. Az Aquincumi általános iskola tornatermének befogadóképessége 500 fő.

Mindkét iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 Tankerülete fenntartásában áll. A Tankerület által fenntartott iskolákban a tanítás 16:00 óráig tart.

Tájékoztatom, hogy az általános iskolák fenntartása a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján  2013. január 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) feladata. A tankerületekre vonatkozó közérdekű adatokat az alábbi webcímen érheti el: http://klik.gov.hu/kozerdeku-adatok

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

2013. október 21. “Római parti árvíz védekezés 2013”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/romai-parti-arviz-vedekezes-2013#incoming-3003

2013. október 29. “Vendéglátóhelyek”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/vendeglatohelyek-iii-kerulet#incoming-3056

2013. december 20. “Közterületi tartózkodás”

Tisztelt ***!

2013. december 09-én kelt közérdekű adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom:

A jogszabály kihirdetését követően levélben fordultam Tarlós István főpolgármester úrhoz és kértem, tájékoztasson arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat a III. kerületben milyen területekre kívánja kiterjeszteni az életvitelszerű tartózkodás megtiltását. Szintén a jogszabály kihirdetését követő hónapokban egyeztető megbeszélést hívtam össze a témában, melyen részt vettek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a III.kerületi Rendőrkapitányság valamint Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletének illetékesei. A szakemberek egybehangzó álláspontja az volt, hogy a kerületben a gyermekek védelme érdekében a játszóterek azok a helyszínek, amelyeken javasoljuk az életvitelszerű közterületi tartózkodás megtiltását.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 24. napján megtartott ülésén ezt az álláspontot erősítette meg döntésével.
A főpolgármester úrnak írt levelet, valamint a testületi előterjesztést és döntést tartalmazó iratokat levelem mellékleteként megküldöm.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

2014. március 13. “közterületre kihelyezett szemetesek, padok karbantartása, cseréje”

Tisztelt ***!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 1. Az önkormányzat az általa közterületekre kihelyezetett padok és szemetesek kihelyezésére, karbantartására, cseréjére az alábbi összegeket fordította:

2010:     2.725.515 Ft

2011:     5.606.290 Ft

2012:     15.693.283 Ft

2013:     4.974.818 Ft

Az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő épületek faláról, illetve kerítéséről 2011-ben távolíttattunk el graffiti szennyezést: Váradi u. 15. orvosi rendelő, Gyámhivatal, Mókus u. 1. óvoda, Harrer Pál u. 4. – Vöröskereszt u. sarok, Nyugdíjas ház, Harrer Pál u. 7. iskola, Harrer Pál u. 9-11. Okmányiroda. A graffiti mentesítésre 2011-ben 987.000 Ft-ot fordítottunk.

A kérdésében megfogalmazott többi közterületi objektum karbantartása, tisztítása, graffiti mentesítése Budapesten a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., az ELMŰ Zrt., a  Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Közlekedési Vállalat feladatai közé tartozik. További kérdéseivel kérem a felsorolt cégekhez forduljon.

 1. Kérésének megfelelően tájékoztatom, hogy az igényelt adatokat, összegeket, illetve az ezzel kapcsolatos szerződéseket és egyéb dokumentációkat megtalálja a http://obudaph-kozzetetel.hu/ „Üvegzseb” / „2013” / „közbeszerzés-ÖNKORMÁNYZAT” menü alá rendezett szerződések között „egyes városüzemeltetési feladatok ellátása” – tárgy megnevezéssel valamint a http://obuda.hu/onkormanyzat-hivatal/kozbeszerzesek2014/ linkre kattintva.
 2. lásd 2. pont
 3. lásd 2. pont
 4. A különböző feladatokra szánt keretösszegekkel kapcsolatban a szakmai szervezeti egységek javaslatai alapján a Képviselő-testület alkotja meg minden évben az Önkormányzat költségvetési rendeletét. http://obuda.hu/onkormanyzat-hivatal/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok/koltsegvetesek-beszamolok/eves-koltsegvetesek/2014-evi-koltsegvetes/

Üdvözlettel

2014. március 24. “Közutak, járdák karbantartására és felújítására vonatkozó közérdekű adatok”

Tisztelt ***!

A Jogtanácsosi Iroda és a Városüzemeltetési Főosztály adatai alapján a 2014. március 11-én kelt közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

2014 januárjában nem végeztünk útfelújítási munkálatokat.

2.-3.   Tájékoztatom, hogy az igényelt adatokat, összegeket, illetve az ezzel kapcsolatos szerződéseket és egyéb dokumentációkat megtalálja a http://obudaph-kozzetetel.hu/ valamint a http://obuda.hu/onkormanyzat-hivatal/kozbeszerzesek2014/ címen. Itt megtalálhatók a közutak, járdák karbantartására és felújítására vonatkozó közérdekű adatok és közbeszerzésekkel kapcsolatos információk. Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.7.) önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetésről megtekintheti a http://obuda.hu/onkormanyzat-hivatal/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok/koltsegvetesek-beszamolok/eves-koltsegvetesek/2014-evi-koltsegvetes/ címen.

4-7.       Kártérítéssel kapcsolatos adataink:

2010-ben 148 kártérítési kérelem érkezett, ebből 2 lett elutasítva,  a kifizetett kártérítés összege: 3.265.602,-Ft volt, a legnagyobb összegű kifizetés: 412.763,-Ft volt.
2011-ben 65 kártérítési kérelem érkezett, ebből 2 lett elutasítva, a kifizetett kártérítés összege: 4.453.845,-Ft volt, a legnagyobb összegű kifizetés: 245.000,-Ft volt.
2012-ben 43 kártérítési kérelem érkezett, ebből 1 lett elutasítva, a kifizetett  kártérítés összege: 2.730.149,-Ft volt, a legnagyobb összegű kifizetés: 269.170,-Ft volt.
2013-ban  56 kártérítési kérelem érkezett, ebből 5 lett elutasítva, a kifizetett kártérítési  összeg : 2.626.789,-Ft volt, a legnagyobb összegű kifizetés: 284.463,-Ft volt.

Az önkormányzatnak az UNIQA Biztosító Zrt-vel van biztosítása, melynek alapján a biztosító felméri a károkat és azokat megtéríti. Az önkormányzatot terhelő önrész a kártérítési díj 10%-a, de minimum 25.000,-Ft

 1.          A fővárosban a hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés szervezése Budapest Főváros Önkormányzatának feladata.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét

2014. április 30. “Találkozási pont”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/talalkozasi-pont#outgoing-4044

2014. április 30. “Tervezési és kivitelezési szerződések”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/tervezesi-es-kivitelezesi-szerzo#outgoing-4174

2014. május 14. “Közterület-felügyelet, térfigyelő kamerák üzemeltetése”

Tisztelt ***,

 1. április 29-én, közérdekű adatigénylés tárgyában érkezett e-mailjére Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelete és az Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft. adatszolgáltatása alapján az alábbi tájékoztatást adom:
1. közterület-felügyelők létszáma    
  dátum    
  2014.01.31 37    
  2013.12.31 37    
  2012.12.31 35    
  2011.12.31 31    
  2010.12.31 19    
  2009.12.31 19    
         
2. kiszabott bírságok    
  év összeg    
  2013 293 577 000    
  2012 287 286 500    
  2011 353 330 500    
  2010 208 963 000    
  2009 245 138 000    
         
3. befolyt bírság    
  év összeg    
  2013 206 177 206    
  2012 296 050 392    
  2011 237 887 051    
  2010 126 317 028    
  2009 139 621 935    
         
4. bírságkiszabások száma    
  év db    
  2013 19 086    
  2012 23 766    
  2011 32 857    
  2010 19 384    
  2009 22 122    
         
5. követelésállomány Követelésállományunk max. 60 napig áll fenn, azt követően továbbküldük feljelentésre/végrehajtásra.
  dátum összeg
  2013.12.31 27 083 500
  2012.12.31 74 695 000
         

Óbuda-Békásmegyer önkormányzat térfigyelő rendszere 2007-es közbeszerzési pályázat kiírása alapján, saját forrásból, 2008-ban lett kiépítve bruttó 300 000 000 Ft.- értékben.

Az Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft. (ÓKN Kft.), 100%-ban Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, jelenleg 64 db kamerát üzemeltet.  A térfigyelő rendszer üzemeltetésével kapcsolatos költségek (kamerák üzemeltetése, térfigyelő bérek, dologi kiadások) 2013. évben 107 252  000 Ft,-, az ehhez kapcsolódó személy kiadások ugyan ebben az évben (OKN. Kft. bérek, FB tisztelet díjak, járulékok,) 17 920 000 Ft.- voltak. Ezek a költségek az OKN. Kft. költségvetését terhelik.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

2014. május 29. “Egy kis hazai”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/egy-kis-hazai-buda-s-b-k-smegyer#outgoing-4277

2014. augusztus 15. “Zöldfelület gondozás”

Tisztelt ***!

A 2014. július 16-án érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a törvényes határidőn belül az alábbiakról tájékoztatom.

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának területén két, Fővárosi KGY. rendelet alapján természetvédelmi területnek minősített terület található (a Mocsáros-dűlő és a Róka-hegyi bánya). Ezek sem tulajdonjogilag, sem kezelés szempontjából nem tartoznak Önkormányzatunkhoz, a Fővárosi Önkormányzat tartja őket karban.

A mellékelt táblázatban összefoglaltuk a 2009 és 2014 közötti:

 • parkfenntartási kiadásainkat
 • a különféle környezetvédelmi – „zöldfelület gondozási”, „fogadj örökbe egy zöldterületet”, „a környezettudatos nevelésért” – pályázatok keretében nyújtott támogatásokat
 • együttműködési megállapodások alapján támogatási adatokat.

A parkfenntartási munkákkal kapcsolatban a 2009-2014-es időszakban több közbeszerzés folyt. Az ezzel kapcsolatos iratokat, szerződéseket, adatokat a http://obuda.hu/onkormanyzat-hivatal/kozbeszerzesek/ és a http://obuda.hu/onkormanyzat-hivatal/uvegzseb/ címen találja. A mellékelt táblázatban megadtuk éves bontásban a fenntartásra fordított összegeket.

A pályázatoknál és együttműködési megállapodásoknál megjelöltük a támogatott civil szervezet, társasház, illetve egyéb szervezet megnevezését, a gondozott, kezelt területet és támogatási összeget.

Tisztelettel

2014. június 20. “Szociális bérlakásállomány”

Tisztelt ***!

Bús Balázs polgármester úrhoz intézett közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy a Budapest I. kerületi szociális bérlakásállományról kerületünk nem rendelkezik adatokkal, ellenben Budapest Főváros III. kerülete vonatkozásában az alábbi adatokról tájékoztatjuk:

Teljes állomány: 3276 db

Az állomány megoszlása komfortfokozat szerint:
– összkomfortos: 2287 db
– komfortos: 654 db
– félkomfortos: 117
– komfort nélküli: 218 db

3. A kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díja (a bérleti díj szociális helyzet alapján vagy költségelven kerül megállapításra)

Lakbér (Ft/m2/hó)
Komfortfokozat Költség elven megállapított Szociális helyzet alapján Lakbértámogatással csökkentett lakbér
Összkomfortos 627 391 274
Komfortos 574 374 262
Félkomfortos 369 242 169
Komfort nélküli 257 186 130
Átmeneti lakás 162 113

Kiadatlan lakások száma: 55 db, ebből 5 lakás a rossz műszaki állapota miatt hamarosan kivonásra kerül a lakásállományból. A fennmaradó 50 lakásra jelenleg 60 olyan kérelmező vár, akik már rendelkeznek a lakás kiutalásáról szóló döntéssel.

Önkormányzatunk „szükséglakásokkal” nem rendelkezik, 8 db átmeneti lakásunk van, amelyekben a rendkívüli élethelyzetbe került (árvíz miatt, a tavaly nyáron történt házrobbanás miatt) családok kerülnek elhelyezésre. 5 lakásban ezek közül jelenleg is laknak.

Önkormányzatunk jogszabályi kötelezettségének eleget téve Családok Átmeneti Otthonát működtet az otthontalanná vált szülők és gyermekeik, vagy a családi krízis következtében védelmet kereső szülő és gyermeke, vagy szociális krízisbe került gyermekes családok számára átmeneti időre. Emellett elhelyezést nyújt a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyának, illetve a szülészetről kikerülő anyának és gyermekének.

A Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona (CSÁO és GYÁO) egy épületben található Békásmegyeren. A Családok Átmeneti Otthonában 14 lakószoba valamint a különböző közösségi helységek találhatóak, és 11 ún. kiléptető lakás áll a rászorulók rendelkezésére. A bérlakásokhoz hasonlóan működő kiléptető lakásokba azok az önálló életvitelre képes családok kerülnek, akik már maguk felelnek a lakás fenntartásáért. Ebben segíti őket az otthonban összegyűjtött előtakarékosság, a sikeres munkába állítás és rendszeres családgondozói kapcsolattartás. A kiléptető lakások közül 4 lakás jelenleg felújítás alatt áll, ezek kiléptető lakásállományba történő felvételéről ugyanis a közelmúltban döntött a Képviselő-testület.

A Gyermekek Átmeneti Otthonát olyan családban élő gyermekek számára biztosítjuk, akik átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradtak, valamint akiknek ellátása a csalás életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A Gyermekek Átmeneti Otthonában 4 lakószoba áll a gyermekek rendelkezésére.

A kerület lakáskoncepcióját megküldjük Önöknek azzal, hogy a lakáskoncepció jelenleg aktualizálás alatt áll, a önkormányzati lakásokat érintő értékesítések szerződéseit pedig szkennelve a hétfői nap folyamán (2014. június 21.) küldjük meg.

A fővárosi hajléktan-ellátórendszer vonatkozásában Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995.12.11-én kötött először ellátási szerződést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel. A jelenleg hatályos ellátási és együttműködési szerződés 2010. 07.15.-től határozatlan ideig áll fenn.

Az Önkormányzat kötelező feladatai közül a hajléktalan személyek részére nyújtott nappali ellátás, és utcai szociális munka megszervezésével és működtetésével bízta meg az Egyesületet. Az Önkormányzat támogatja továbbá az Egyesületet az alábbi – kötelező feladatát nem képező – ellátások megszervezésében és működtetésében: hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok alapszintű egészségügyi ellátása, gyermekek alternatív napközbeni ellátása, szociálisan rászorulók természetbeni segélyezése. A Szervezet ezen kívül étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást időskorúak részére, valamint családok átmeneti otthonát biztosít a kerületben, mely ellátási formákat az Önkormányzat saját intézményrendszere útján is biztosítja.

Az Önkormányzat a szolgáltatás nyújtása ellenértékeként a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározásra kerülő támogatásban részesíti az Egyesületet, melynek összege az elmúlt években nem változott.

Az Egyesület tájékoztatása alapján a 2013-2014. évi téli krízisidőszak 151 napja alatt a kerületben működő Éjjeli Menedékhely teljes kihasználtsággal működött. Míg a férfiak tekintetében heti 2-3 jelentkezőt férőhely hiányában át kellett irányítani más szálláslehetőség felé, addig a nők esetében kielégítő elhelyezést tudtak nyújtani. Ezen túlmenően magasabb szintű, támogatott lakhatási lehetőséget (munkásszálló, albérlet) is biztosítnak hajléktalan emberek számára.

Az ellátási terület nagysága miatt a kerületben két Utcai Gondozó Szolgálat működik, melyek tevékenysége a téli időszakban rendszeresen kibővül az alábbiakkal:

 • fokozottabb figyelem az utcán élőkre, egészségi, illetve szociális állapotuknak megfelelő ellátás felé irányítás, szükség esetén megfelelő eszközök (takaró, hálózsák, élelmiszer, stb.) átadása számukra;
 • szorosabb együttműködés a jelző szervezetekkel (központi diszpécserszolgálat, rendőrség, közterület-felügyelet, menedékhelyek, krízisszállók);
 • speciális krízisautó működtetése 08.00-02.00 óra között.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott komplex ellátórendszerhez hozzátartozik az ún. Első befogadó, valamint az Egészségügyi Centrum és Lábadozó, ahol alacsonyküszöbű éjszakai elhelyezést, illetve napi 24 órában teljes körű egészségügyi ellátást biztosítanak a hajléktalan emberek számára. Ez utóbbit egészíti ki a Mozgó Orvosi Rendelő, mely a közterületen végez megelőző és gyógyító munkát.

Ezen túlmenően a tavalyi évben a hajléktalan emberek foglalkoztatásában is közreműködött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nonprofit Kft-vel kötött vállalkozási szerződés keretében, és ennek pénzügyi fedezetét a 2014. évi költségvetésében ismét biztosította.

Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve a kerületben két helyszínen hetente keddtől szombatig naponta 600 adag meleg ételt és tartós élelmiszert osztunk a rászorulóknak.

Óbuda-Békásmegyer, 2014. június 20.

2014. augusztus 18. “Bölcsőde építés”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/bolcsode-epites

2014. szeptember 2. “Szerződések”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/szerzodesek_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_30_31_32_33_34_35_36_37_38#incoming-5187

2014. szeptember 22. “Bölcsőde a Hunyadi utcában”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/bolcsode-a-hunyadi-utcaban

2014. szeptember 26. “Négy év kiadvány”

742PM2014

2014. november 21. “Valton-Sec Kft.”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/valton-sec-kft-iii-kerulet#outgoing-5472

2014. december 12. “2014-es őszi önkormányzati választások és kintlévőségek”

2014-12-12

2014. december 30. “Utcabérlet az Óbudai Promenádon”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/utcaberlet_az_obudai_promenadon#incoming-5961

2015. január 9. “Parkolás ellenőrzési és pótdíjazási szoftverek”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/parkolas_ellenorzesi_es_potdijaz_5

2015. február 3. “Bérlakásállomány”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/berlakasallomany_iii_kerulet#incoming-6243

2015. február 8. “Ingatlanállomány”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/ingatlanallomany_iiikerulet#outgoing-6133

2015. február 8. “Privatizált ingatlanok”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/privatizalt_ingatlanok_iiikerule#outgoing-6134

2015. március 4. “Bölcsődei felvétel kritériumrendszere”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/bolcsodei_felvetel_kriteriumrend#incoming-6867

2015. március 9. “Közterületek takarítása”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/adatigenyles_5#incoming-6914

2015. április 24. “Budai Nagy Antal laktanya értékesítése”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/volt_bla_ertekesitesi_szerzodes#incoming-7533

2015. május 28. “Helyi TV fenntartása”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/helyi_tv_fenntartasa_mukodtetese_3#incoming-7678

2015. június 2. “Műfüves sport pályák létesítésére kötött szerződések”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/obudai_mufuves_sport_es_szabadid#incoming-7718

2015. augusztus 14. “Akácfa utcai játszótér közbeszerzési dokumentációja”

http://kimittud.atlatszo.hu/body/budapest_fvros_iii_kerlet_buda_bksmegyer_nkormnyzat_polgrmesteri_hivatal

2015. augusztus 14. “Üres ingatlanok után fizetett költségek”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/ures_ingatlanok_utan_fizetett_ko#outgoing-8142

2016. január 14. “PR-kommunikációs feladatok ellátására kötött  szerződések 2015. évben”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/pr_kommunikacios_szerzodesek_iii#comment-579

2016. február 16. “Bálványosi nyári szabadegyetem és Diáktábor támogatása”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/tamogatasok_a_balvanyosi_nyari_s_3#incoming-9613

2016. április 13. “Önkormányzati tulajdonú lakások”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/onkormanyzati_tulajdonu_lakasok_8#incoming-10265

2016. május 2. “Gerilla Press Kft.-vel kötött szerződések”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/gerilla_press_kft_vel_kotott_sze_37#outgoing-10195

2016. május 18. “Kert sor felújítási munkáira vonatkozó szerződések”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/felujitasi_munkalatok_szerzodese#incoming-10648

2016. augusztus 15. “Appsters szerződések”

http://kimittud.atlatszo.hu/request/appsters_iiiker#incoming-11226

2016. szeptember 15. “Római part fakivágások”

“Tisztelt ***!

A 2016. szeptember 11-én kelt közérdekű adat igénylésére az alábbi választ adom.

A Budapest III. Kerületi Polgármesteri Hivatalhoz nem érkezett a tárgyi projekttel kapcsolatos fakivágási engedély kérelem, ezzel kapcsolatban hivatalunk nem rendelkezik fa egészségügyi szakvéleménnyel, nincs tudomásunk a területen kivágott fáról.”

2016. október 18. “Nánási út, Királyok útja-Barát patak-Duna folyam által határolt területre vonatkozó hatályos KSZT és ÓBVSZ, valamint a 2001. év utáni építési és használatbavételi engedéllyel rendelkező épületek szintjét öntötte el árvíz?”

kai20191018

2016.10.26. “Római partra 2016. október 15-ig kiadott építési engedélyek”

“Tisztelt Adatigénylő,

a 2016. október 17-én benyújtott, közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmére válaszul az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

Sorszám A kiadott engedély címe Az engedély tárgya Beadásának időpontja Jogerőre emelkedésének dátuma
1. Kossuth L üp. 68 2 db üdülőegység 1.       üdülőegység:2015.07.31.

2.       üdülőegység:2016.04.28.

1.       üdülőegység: 2016.03.10.

2.       üdülőegység:2016 .07. 26.

2. Királyok útja 121 1 db üdülőegység 2016.06.16. 2016.09.13
3. Királyok útja 225 22 db üdülőegység 2015.12.04. 2016.05.12
4. Királyok útja 193-203 49 db üdülőegység 2016.05.24. 2016.07.11
5. Kossuth Lajos üp. 1 13 db üdülőegység 2016.03.23. 2016.10.17.
6. Barátpatak utca 2, 4 (védett területen, változtatási tilalom nem érint) 3×6 üdülőegység 2016.07.20. eljáró Kormányhivatal

Az adatkéréssel összefüggésben azonban nem értelmezhető, hogy miért a jogerő dátumára vonatkozik a kérdés, hiszen az eljárás megindulásakor hatályos jogszabályok szerint kell eljárnunk.

Azokra az ügyekre, ahol az eljárás a tilalom elrendelése előtt indult, nem  vonatkozik a tilalom.

Béres András önkormányzati képviselő a Képviselő-testület 2016. június 16-i ülésén kezdeményezte a változtatási tilalom elrendelését.

A felsorolt ügyekben a kérelem minden esetben ezelőtt az időpont előtt érkezett. A változtatási tilalom feloldása és annak újbóli elrendelése között eltelt időszakban nem érkezett kérelem az építési hatósághoz.”