Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Dunai Kulturális Folyosó

 

PROJEKTADATOK

Projekt azonosítója: ÁROP-1.A.6-2013-2013-0042

A projekt tervezett összköltsége: 13 330 000 Ft

Támogatás tervezett összege: 13 330 000 Ft

Önerő tervezett összege: 0 Ft

A pályázatot megnyerő konzorcium tagjai: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, a Belügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága, valamint az Argonauta Víz alatti Kulturális Örökségvédelmi és Folyami Régészeti Kutatócsoport

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA

KOROK ÉS KULTÚRÁK

A Duna hosszú évezredek óta folyosóként szolgál, amelyen emberek, áruk, információk és hagyományok áramlanak a forrásvidéktől a tengertorkolatig és vissza. Rég elfeledett népek titkait, virágzó és elhervadó kultúrák nyomait mossa egybe ez a nagy folyam a jelenkor nemzeteivel és színes szokásaival. Napjainkban is elmondhatjuk, hogy a Duna az egyik legnemzetközibb folyó a világon.

A „Dunai Kulturális Folyosó” projekt azért jött létre, hogy egy asztalhoz ültesse ennek a hihetetlen kulturális és természeti kincsnek a használóit. Célunk egy olyan Duna-tudatos, kulturális alapú fejlődési irány kialakítása, amely segíti a potenciális partnerek és projektötleteik találkozását, és hozzájárul egy (kormányzati oldalról is koordinált) stratégiai dokumentum elkészítéséhez.

HITVALLÁSUNK

A hosszú távú, fenntartható dunai örökségvédelem zálogát a természetvédelemmel és az örökségtudatos turizmussal kialakítandó partnerségben látjuk. Megfelelő stratégiával, a világviszonylatban is kiemelkedő kulturális gazdagságra épülő Dunai Kulturális Folyosó a turizmus hazai motorja lehetne, ehhez azonban konszenzusos alapon a résztvevőknek meg kell határozniuk a prioritásokat, amelyek érdekében közösen tudnak fellépni.

A „Magyar Dunai Örökség Hálózata” létrehozásával párbeszédet akarunk nyitni a közigazgatás, a természetvédelem és örökségvédelem tudományos és civil szervezetei, illetve a turizmus iparág képviselői között. Úgy gondoljuk, csak a helyi fejlesztési szervezetek bevonásával aknázható ki hatékonyan a dunai örökség óriási potenciálja.

TEVÉKENYSÉGÜNK

A fenti cél elérése érdekében konferenciákat, kiállításokat, információs fórumokat szervezünk. 2014. június 29-én megrendezzük a „Folyami Örökség Napot”. 2014 folyamán elkészítjük „A dunai örökség kék könyve” című stratégiai dokumentumot, amely – kapcsolódva a nemzetközi irányelvekhez, illetve a Dunai Kulturális Folyosó koncepcióhoz – a partnerekkel történt konzultációk nyomán a következőket fogja tartalmazni:

– a Dunai Kulturális Folyosó, illetve a dunai örökség pontos definícióját, a partnerek köreinek meghatározását

– részletes állapotfelmérést, helyzetértékelést, a fő veszélyek meghatározását

– a tudományos és kutatási stratégiát (az alap és tematikus kutatások jövőjének tervét),

– kapcsolódási pontokat a turizmus stratégiáihoz,

– potenciális együttműködési tervet a környezetvédelemmel,

– ajánlásokat és példákat az épített környezet Duna-tudatos alakítására,

– a javasolt fő fejlesztési irányokat, projekteket,

– kommunikációs stratégiai irányelveket.

További információk