Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás hivatalból indul. A Polgármesteri Hivatalba megérkező halottvizsgálati bizonyítvány tartalmazza az elhunyt személyi adatait, címét és egy hozzátartozójának – általában a temetést intézőnek – a nevét és címét. Ez alapján a hozzátartozónak nyilatkozatot küldünk ki, melyben közölni kell az elhunyt után szóba jöhető örökösök adatait, illetve az eljárás során tájékoztatjuk az ügyfelet arról, melyek a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyak. Ezek: ingatlan; személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó; takarékbetétkönyv, gépkocsinyeremény betétkönyv; részvények; lakossági folyószámla; devizaszámla; kárpótlási jegyek stb. Az ezekkel kapcsolatos okmányokat és a kitöltött nyilatkozatot a hozzátartozó eljuttatja a Hivatalnak, mely alapján a leltárt elkészítjük és továbbítjuk az elhalálozás időpontja szerint illetékes közjegyzőnek.

Hagyatéki eljárással kapcsolatos formanyomtatványok

A kitöltött nyomtatványokat elektronikusan (epapír.gov.hu), postai úton küldhetik vissza, vagy leadhatják az Ügyfélszolgálati Irodán.

Formanyomtatványok letöltése:

Hagyatéki nyilatkozat

Amennyiben az elhunyt után sem ingatlan, sem egyéb kötelező leltározás alá eső ingósága nem maradt a „Hagyatéki nyilatkozat” nyomtatvány 1-es, 2-es és 6-os pontját kell kitölteni.

Amennyiben a hagyatéki nyilatkozat 3. pontjában III. kerületi ingatlan is szerepel, kérjük, szíveskedjen az adó- és értékbizonyítvány kiállításához szükséges nyilatkozatot is – ingatlanonként egy példányban – kitölteni: Adó- és értékbizonyítvány nyilatkozat

Nem III. kerületi ingatlan esetén az adó- és értékbizonyítvány nyilatkozat kitöltése nem szükséges.

Ha pótlólag szeretné kérni a hagyatéki eljárást: Póthagyatéki eljárás kérelem letöltése