Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata

Telefon:
+36 1 439 13 78
Telefon:
+ 36 1 439 13 79
Cím:
1032 Budapest, Gyenes utca 16.
Intézményvezető:
Schadek-Bíró Éva

Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata 2004. január 1-je óta részben önálló intézményként, nyolc telephelyen, hét védőnői tanácsadóban és egy intézményvezetői székhelyen működik, fenntartója Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata. Az intézmény 69 fős, melyben 61 főiskolai védőnői oklevéllel rendelkező szakember végzi a III. kerületben megelőző tevékenységét, mely 46 területi és 15 iskolavédőnői státusszal valósul meg.

A védőnők a legfontosabb életszakaszoknál – a gyermekvállalásnál, az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakításánál, a kora gyermekkori fejlődés időszakában, a gyermek óvodába, iskolába menetelénél – vannak jelen a családok életében.

A védőnői ellátás az alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás.

A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel (állandó vagy ideiglenes) rendelkező személyek gondozásán túl a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeknél is végzi, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik. Tevékenységét egy földrajzilag meghatározott területen végzi a mindenkor érvényes védőnői utcajegyzék alapján. A területi védőnő nem választható. Munkáját a védőnői tanácsadóban, a családok otthonában és az óvodákban végzi.

III. kerületben élő várandósok gondozásba vétele, illetve 0-7 éves gyermeket nevelő családok védőnői gondozásba vétele beköltözés esetén (állandó, ideiglenes lakcím és/vagy életvitelszerű tartózkodás esetén):

Területileg illetékes védőnő – utcanév szerinti – keresőhttps://obudaivedonok.hu/kereses-utcanev-szerint-2/

Védőnő – név szerinti – kereső: https://obudaivedonok.hu/vedonok/

Az iskolavédőnő feladata: a 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátása. Munkáját a kerület általános és középiskoláiban végzi.

II. kerületi székhelyű, telephelyű középfokú oktatási intézmények (általános és középiskolák, gimnáziumok) iskolavédőnőjének elérhetősége:

Iskolavédőnő keresésehttps://obudaivedonok.hu/kereses-iskola-szerint-2/

A védőnők rendelkezésre állásának ideje (munkaideje):
Hétfő – csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00

A védőnők elérhetőségével kapcsolatosan felvilágosítás telefonon is kérhető munkaidőben a Védőnői Központ telefonszámán keresztül. Tel.: 06 1 439-1378

A Védőnői Szolgálatnál a járványügyi helyzetre tekintettel bevezetett intézkedésekről bővebben a https://obudaivedonok.hu/ weboldalon olvashatnak.

Panaszügy kivizsgálása:
E-mail: biro.eva@kszki.obuda.hu