Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Telefon:
+ 36 1 250 19 64
Fax:
+ 36 1 367 59 55
Cím:
1035 Budapest, Váradi u. 9-11.
Intézményvezető:
Szalai-Komka Norbert

Intézményünk 1992. óta segíti a kerületben élőket. Célunk, hogy Óbuda-Békásmegyer minden lakosa hozzájusson ahhoz a segítséghez, támogatáshoz, amelyre arra rászorulóként szüksége van.

Az Óbudai Család és Gyermekjóléti Központ személyes gondoskodást nyújtó, szakmailag integrált, önkormányzati fenntartású intézmény, amely egy székhelyen és két telephelyen, 4 szakmai csoportban szociális és gyermekjóléti alapellátást biztosít a kerület lakosai számára.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatait. A szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében:

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 • segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • felkérésre környezettanulmányt készít,
 • kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
 • biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
 • részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
 • nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

A fentieken túl biztosítja:

 • utcai és  lakótelepi szociális munkát: melynek célja a szabadidejét az utcán töltő gyerekek felkutatása és számukra hasznos programok szervezése.
 • kapcsolattartási ügyeletet: amely a gyermek és a látogató szülő számára találkozásukra alkalmas helyet, valamint igény szerint konfliktuskezelést biztosít
 • kórházi szociális munkát: melynek célja a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermeke helyzetének megnyugtató rendezése
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 • jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
 • családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
 • családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti gondozása

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, továbbá szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

Átmeneti otthonok

Családok átmeneti otthona

Gyermekek átmeneti otthona

Közérdekű elérhetőségek