Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

ArtÓbuda-Békásmegyer

FELHÍVÁS

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatala létre kívánja hozni az ArtÓbuda-Békásmegyer adatbázist, melynek célja a III. kerületben élő és alkotó művészek és alkotók megismerése, bemutatása, valamint bekapcsolása Óbuda-Békásmegyer színes kulturális összművészeti programjaiba, ráirányítva a figyelmet a művészet fontosságára, nevelő és közösségteremtő szerepére.

A Polgármesteri Hivatal ebből a célból várja a kerületben élő, valamint alkotó művészek jelentkezését. A művészeti adatbázisba kerülés a művészek számára önkéntes és ingyenes.

Jelentkezni az alábbi email címen lehet: csepanyi.andrea@obuda.hu a következő adatok megadásával: név, e-mail cím, telefonszám, postai cím, település, irányítószám, művészeti ág megnevezése, a művész rövid bemutatkozása. A jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkező elfogadja az adatkezelési szabályzatban rögzített adatkezelést.

Az adatbázisba való felvételről visszajelzést küld a Polgármesteri Hivatal.

Adatbázis kezelője: Oktatási és Kulturális Osztály – Csaplárné Csépányi Andrea.

A személyes adat kezelésére a 2011. évi CXII törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szól rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.